همسفرسفربین
www.safarbin.ir
دیدارگشت
www.safarbin.ir
برفرازگشت

پیشنهاد ویـــژه

تورهای ارزان بلیط هواپیما نجف تورهای ارزان

آفر ویژه استانبول

هوایی 4شب و3 روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -  الی  -    ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
پرستوپروازقرن
890/000  تومان اطلاعات بیشتر

آنتالیا ویژه بهار 97

هوایی 6شب و7 روز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
مرداس گشت پارسه
3/820/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور مارماریس

هوایی 6شب و7 روز ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
لیماک پرواز
3/200/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور لحظه آخری کربلا 6 خرداد ماه

هوایی 7شب و8 روز ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
پارسا گشت
1/590/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور صربستان ویژه 19 خرداد ماه

هوایی 3شب و4 روز ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
پارسا گشت
2/650/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور استانبول

هوایی 4شب و5 روز ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
ایرسا نود سیر پرواز
2/390/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور زمینی باتومی

زمینی 4شب و5 روز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
یاشاگشت یونا
680/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور استانبول

هوایی 3شب و4 روز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
توسعه سفراریا
1/075/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور 5روزه استانبول(محدود)

هوایی 5شب و4 روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
فصل پرواز ترانه
1/150/000  تومان اطلاعات بیشتر

افر تور مشهد ویژه خرداد ماه

هوایی 2شب و3 روز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
دانوش پرواز پارسه
455/000  تومان اطلاعات بیشتر

آفر لحظه آخری کربلا و نجف

هوایی 7شب و7 روز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
پرستوپروازقرن
1/600/000  تومان اطلاعات بیشتر

تورهای تفریحی و زیارتی (داخلی،خارجی،)

هوایی 2شب و3 روز ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
الهی گشت پارسه
345/000  تومان اطلاعات بیشتر

افر تور کیش ویژه خرداد ماه

هوایی 1شب و2 روز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
دانوش پرواز پارسه
415/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور تایلند

هوایی 7شب و8 روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
حریم پرواز آسمان
2/350/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور پکن شانگهای(7 شب و 8 روز)

هوایی 7شب و8 روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
خاتون سیر پارس
6/350/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور تایلند

هوایی 7شب و8 روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
حریم پرواز آسمان
2/350/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور تایلند

هوایی 7شب و8 روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
حریم پرواز آسمان
3/200/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور ( گرجستان ) تفلیس باتومی

هوایی 7شب و8 روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -  الی  -    ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
حریم پرواز آسمان
1/980/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور کیش

هوایی 2شب و3 روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -  الی  -    ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
حریم پرواز آسمان
3/950/000  تومان اطلاعات بیشتر

افر تور مشهد ویژه خرداد ماه

هوایی 2شب و3 روز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
دانوش پرواز پارسه
455/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور کیش

هوایی 2شب و3 روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
حریم پرواز آسمان
3/950/000  تومان اطلاعات بیشتر

آفر تور مشهد مقدس ویژه ماه مبارک رمضان

زمینی 2شب و3 روز ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  الی  -    ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
آژانس هواپیمایی قصرپرواز
175/000  تومان اطلاعات بیشتر

نرخ ویژه بلیط ماهان در مسیر استانبول

هوایی 0شب و0 روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  الی  -    ۰۱ تیر ۱۳۹۷
آریانا مهر باران
700/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور پوکت

هوایی 7شب و8 روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  الی  -    ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
خاطره سفر پارسیان
2/840/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور بهاری

هوایی 2شب و3 روز ۱۸ فروردین ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۸ تیر ۱۳۹۷
حس پرواز
590  تومان اطلاعات بیشتر

تور مشهد

زمینی 2شب و3 روز ۰۱ اسفند ۱۳۹۶  -  الی  -    ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
پرستو پرواز قرن
200/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور ر2.5 روزه کویر مصر

زمینی 2شب و2 روز ۱۶ آبان ۱۳۹۶  -  الی  -    ۳۰ آذر ۱۳۹۸
آراد گشت آسمان
190/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور کیش

هوایی 4شب و5 روز ۲۵ تیر ۱۳۹۶  -  الی  -    ۰۲ تیر ۱۳۹۷
پیام توسعه صبا
380/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور بانکوک و پوکت ماهان تخفیف ویژه

هوایی 7شب و8 روز ۱۰ خرداد ۱۳۹۶  -  الی  -    ۱۰ تیر ۱۳۹۸
گشت پرواز بهاری
2/650/000  تومان اطلاعات بیشتر

فرانسه _ اسپانیا _ ایتالیا 14 روز

هوایی 13شب و14 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
آژانس مسافرتی رهسپاران
3/690/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور مشهد مقدس

هوایی 2شب و3 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
بنیان سفرهای پارسه
250/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا پرواز ترک اطلس گلوبال

هوایی 6شب و7 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
ایرسا نود سیر پرواز
1/520/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور مشهد مقدس

هوایی 2شب و3 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
گشتستان سیر خاورمیانه
299/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور کویر مصر

زمینی 1شب و2 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
پارادیس سیر پارسیان
215/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور مشهد مقدس

هوایی 2شب و3 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
صبا پرواز آریایی
290/000  تومان اطلاعات بیشتر

آفر تور تایلند ( پاتایا) ویژه دیماه

هوایی 7شب و8 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
فرادریا پرواز
1/995/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه 8 دی هتل *4 گاردنیا

هوایی 3شب و4 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
آنیساگشت
950/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور استانبول

هوایی 3شب و4 روز ۱۸ تیر ۱۳۹۶  -  الی  -    ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
فقط سفر
1/080/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور باکو ویژه ژانویه

هوایی 3شب و4 روز ۰۴ دی ۱۳۹۶  -  الی  -    ۱۵ دی ۱۳۹۷
مهرسا گشت
1/100/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور دبی ویژه نمایشگاه لایف استایل (100 دلار

هوایی 4شب و5 روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  الی  -    ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
همراهان سفر خوش مشهد
1/240  درهم اطلاعات بیشتر

تور هوایی لوکس کربلا 3 بار در هفته

هوایی 7شب و7 روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۷  -  الی  -    ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
شهر باران
1/350/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور کربلا و نجف

هوایی 6شب و7 روز ۰۷ شهریور ۱۳۹۶  -  الی  -    ۳۰ مهر ۱۳۹۹
برناگشت
1/400/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور ارمنستان ویژه سال نو

هوایی 4شب و5 روز ۲۵ آذر ۱۳۹۶  -  الی  -    ۰۵ دی ۱۳۹۷
اروین گشت
1/525/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور مالزی 7 شب

هوایی 7شب و8 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
ایرسا نود سیر پرواز
1/600/000  تومان اطلاعات بیشتر

آنتالیا پرواز ترک 5 آبان

هوایی 6شب و7 روز ۳۰ مهر ۱۳۹۶  -  الی  -    ۰۴ آبان ۱۳۹۷
اران گشت البرز
1/630/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور زمینی باکو

هوایی 3شب و4 روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
حریم پرواز آسمان
176  دلار اطلاعات بیشتر

**آفر ویژه بانکوک- پاتایا ویژه 5 آذر**

هوایی 7شب و8 روز ۲۹ آبان ۱۳۹۶  -  الی  -    ۰۵ آذر ۱۳۹۷
سایمان سفر
1/780/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور جام جهانی - ویژه 3بازی

هوایی 13شب و14 روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۵  -  الی  -    ۰۶ تیر ۱۳۹۹
آتور ایگل
1/850  دلار اطلاعات بیشتر

فرانسه - اسپانیا

هوایی 8شب و7 روز ۲۵ دی ۱۳۹۶  -  الی  -    ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
آهوان
1/950  یورو اطلاعات بیشتر

تور روسیه ویژه جام جهانی تک بازی

هوایی 3شب و4 روز ۱۷ بهمن ۱۳۹۶  -  الی  -    ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
ایران مرکز
1/999  دلار اطلاعات بیشتر

تور لبنان

هوایی 7شب و8 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
همادیس گشت
2/100/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور پایاتا ویژه اردیبهشت 97

هوایی 7شب و8 روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  الی  -    ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
خاطره سفر پارسیان
2/270/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور هند دهلی آگرا جیپور

هوایی 6شب و7 روز ۰۱ بهمن ۱۳۹۶  -  الی  -    ۳۰ دی ۱۳۹۷
آساره آسمان آبی
229/500  تومان اطلاعات بیشتر

تور هوایی مستقیم و هفتگی بدروم از تبریز

هوایی 6شب و7 روز ۳۰ تیر ۱۳۹۶  -  الی  -    ۰۴ مرداد ۱۳۹۷
رادسیر
2/350/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا ویژه نوروز 95

هوایی 6شب و7 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
تماشا سیر
2/390/000  تومان اطلاعات بیشتر

آنتالیا (سان اکسپرس) 18 تیر

هوایی 6شب و7 روز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
نگارستان گشت
2/395/000  تومان اطلاعات بیشتر

خدمات وِیـــزا

نمایش همه
چین

چین-توریستی

120  دلار

آریانا مهر باران

سنگاپور

سنگاپور-توریستی

75  دلار

حریم پرواز آسمان

بنگلادش

بنگلادش-توریستی

185  دلار

حریم پرواز آسمان

قزاقستان

قزاقستان-توریستی

140  دلار

حریم پرواز آسمان

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی-توریستی

290  درهم

پارسا گشت

قطر

قطر-توریستی

390  درهم

سرزمین آرزوهای ماد

عمان

عمان-توریستی

330   درهم

سرزمین آرزوهای ماد

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی-توریستی

490000  تومان

یلداسیرپارسیان

عراق

عراق-توریستی

275000  تومان

یلداسیرپارسیان

چین

چین-توریستی

120  دلار

اکسیر گشت سفر

فرانسه

فرانسه-توریستی

1500000  تومان

پرواز آرام آبی

بریتانیا

بریتانیا-توریستی

1700  دلار

پرواز آرام آبی

مجله گردشگری

نمایش همه
57  
سنت های رایج ماه رمضان در ایران و دیگر کشورها

آداب و رسوم جالب ماه رمضان در استان های ایران

ماه مبارک رمضان در همه کشورهای اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حتی برخی کشورهای غیر مسلمان مانند استرالیا نیز با

147  
نیمه شعبان ، ولادت امام زمان (عج)

روایت جالب حکیمه خاتون از تولد امام زمان (عج)

آخرین امام شیعیان در پانزدهم ماه شعبان 255 ق، علی رغم مراقبت های ویژه مأموران حکومت عباسی، در خانه امام عسکری علیه السلام چشم

61  
در شهر ژوهانسبورگ از کجا خرید کنیم؟

دیدنی ترین مراکز خرید شهر ژوهانسبورگ

بدون شک یکی از لذت بخش ترین کارهایی که در یک سفر خارجی می توان انجام داد رفتن به مراکز خرید آن کشور و خرید کردن می باشد. سفرب

70  
معروف ترین غذاهای خیابانی استانبول

طعم واقعی و خوشمزه غذاهای خیابانی استانبول

غذاهای ترکی تنوع بسیار بالایی دارند. استانبول یک قطب فرهنگی محسوب می شود و همین باعث می شود روی غذاهای استانبول هم تاثیرگذار

116  
دریاچه های سوئیس جاذبه هایی متفاوت در سوئیس

دریاچه های خارق العاده سوئیس

دریاچه های سوئیس بسیار خارق العاده هستند. اختصاص این صفت به دریاچه های سوئیس می تواند به علت ارتفاع، آب های شفاف و یا حتی چشم

88  
شانزه لیزه زیباترین و لوکس ترین خیابان دنیا

تاریخچه خیابان شانزه لیزه پاریس

خیابان شانزه لیزه با طول تقریبی دو کیلومتر و عرض هفتاد متر، مابین میدان کنکورد از سمت شرق و میدان شارل دو گل که محل بنای یاد

82  
بوستان جنگلی پردیسان تهران

موزه تنوع زیستی بوستان جنگلی پردیسان

بوستان جنگلی پردیسان در شمال غربی تهران بین بزرگراه های شیخ فضل الله نوری، همت و حکیم قرار گرفته است. بزرگراه یادگار امام نیز

122  
اماکن دیدنی و زیبای استانبول

برترین مکان های دیدنی استانبول

استانبول اماکن دیدنی و زیبای زیادی دارد. استانبول یکی از شهرهای معروف ترکیه به حساب می آیدو گفته می شود پل بین اروپا و آسیا ا

51  
لوکس ترین هتل های استانبول

اقامتی ایده آل در استانبول

استانبول در ترکیه، از زیباترین شهرهای این کشور و خاورمیانه می باشد که همیشه و در هر زمانی از سال میزبان هزاران گردشگر از سراس

تخفیفات ویژه !     تا 30% تخفیف بگیرید فقط با ثبت ایمیل و شماره موبایل

ثبـت نام