همسفرسفربین
www.safarbin.ir
دیدارگشت
www.safarbin.ir
برفرازگشت

پیشنهاد ویـــژه

تورهای ارزان بلیط هواپیما نجف تورهای ارزان

بلیط و رزرواسیون هتل آنتالیا 30 خرداد

هوایی 6شب و7 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
آسمان گشت مازیار
2/110/000  تومان اطلاعات بیشتر

بلیط و رزرواسیون هتل مشهد

هوایی 2شب و3 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۱ تیر ۱۳۹۷
آسمان گشت مازیار
400/000  تومان اطلاعات بیشتر

تورهای تفریحی تابستانه

هوایی 2شب و3 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
الهی گشت پارسه
500/000  تومان اطلاعات بیشتر

بلیط ورزرواسیون هتل مالزی 6 تیر

هوایی 7شب و8 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۶ تیر ۱۳۹۷
آسمان گشت مازیار
2/170/000  تومان اطلاعات بیشتر

بلیط و رزرواسیون هتل قشم 1 تیر

هوایی 3شب و4 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۱ تیر ۱۳۹۷
آسمان گشت مازیار
430/000  تومان اطلاعات بیشتر

بلیط و رزرواسیون هتل تایلند 6 تیر

هوایی 7شب و9 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۶ تیر ۱۳۹۷
آسمان گشت مازیار
2/430/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا

هوایی 6شب و7 روز ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
آژانس هواپیمایی قصرپرواز
2/090/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور اسپانیا

هوایی 4شب و5 روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۱۰ تیر ۱۳۹۷
مرداس گشت پارسه
790  یورو اطلاعات بیشتر

تور کشتی کروز اروپا

هوایی 11شب و12 روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۱۲ تیر ۱۳۹۷
مرداس گشت پارسه
2/090  یورو اطلاعات بیشتر

بلیط و رزرواسیون هتل دبی 29 خرداد

هوایی 3شب و4 روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
آسمان گشت مازیار
1/350/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور ایتالیا و اسپانیا

هوایی 10شب و9 روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
مرداس گشت پارسه
1/890  یورو اطلاعات بیشتر

آنتالیا ویژه بهار 97

هوایی 6شب و7 روز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
مرداس گشت پارسه
3/820/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا 25 خرداد

هوایی 7شب و6 روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۱ تیر ۱۳۹۷
پارسا گشت
2/290/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور ایتالیا

هوایی 6شب و5 روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۱۲ تیر ۱۳۹۷
مرداس گشت پارسه
995  یورو اطلاعات بیشتر

تور کوش آداسی

هوایی 6شب و7 روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۲ تیر ۱۳۹۷
لیماک پرواز
2/100/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور دور ایتالیا و فرانسه

هوایی 9شب و8 روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
مرداس گشت پارسه
1/890  یورو اطلاعات بیشتر

تور اسپانیا

هوایی 7شب و8 روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۱۴ تیر ۱۳۹۷
مرداس گشت پارسه
1/290  یورو اطلاعات بیشتر

تور بلغارستان

هوایی 6شب و7 روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -  الی  -    ۰۵ تیر ۱۳۹۷
لیماک پرواز
3/890/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور استانبول ویژه بهار

هوایی 7شب و6 روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
مرداس گشت پارسه
1/350/000  تومان اطلاعات بیشتر

بلیط و رزرواسیون هتل قشم 1 تیر

هوایی 3شب و4 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۰۱ تیر ۱۳۹۷
آسمان گشت مازیار
430/000  تومان اطلاعات بیشتر

تورهای تفریحی تابستانه

هوایی 2شب و3 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
الهی گشت پارسه
500/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور زمینی قشم

زمینی 3شب و4 روز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
خاطره سفر پارسیان
180/000  تومان اطلاعات بیشتر

نرخ ویژه بلیط ماهان در مسیر استانبول

هوایی 0شب و0 روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  الی  -    ۰۱ تیر ۱۳۹۷
آریانا مهر باران
700/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور بهاری

هوایی 2شب و3 روز ۱۸ فروردین ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۸ تیر ۱۳۹۷
حس پرواز
590  تومان اطلاعات بیشتر

تور ر2.5 روزه کویر مصر

زمینی 2شب و2 روز ۱۶ آبان ۱۳۹۶  -  الی  -    ۳۰ آذر ۱۳۹۸
آراد گشت آسمان
190/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور کیش

هوایی 4شب و5 روز ۲۵ تیر ۱۳۹۶  -  الی  -    ۰۲ تیر ۱۳۹۷
پیام توسعه صبا
380/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور بانکوک و پوکت ماهان تخفیف ویژه

هوایی 7شب و8 روز ۱۰ خرداد ۱۳۹۶  -  الی  -    ۱۰ تیر ۱۳۹۸
گشت پرواز بهاری
2/650/000  تومان اطلاعات بیشتر

فرانسه _ اسپانیا _ ایتالیا 14 روز

هوایی 13شب و14 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
آژانس مسافرتی رهسپاران
3/690/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور مشهد مقدس

هوایی 2شب و3 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
بنیان سفرهای پارسه
250/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا پرواز ترک اطلس گلوبال

هوایی 6شب و7 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
ایرسا نود سیر پرواز
1/520/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور مشهد مقدس

هوایی 2شب و3 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
گشتستان سیر خاورمیانه
299/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور کویر مصر

زمینی 1شب و2 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
پارادیس سیر پارسیان
215/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور مشهد مقدس

هوایی 2شب و3 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
صبا پرواز آریایی
290/000  تومان اطلاعات بیشتر

آفر تور تایلند ( پاتایا) ویژه دیماه

هوایی 7شب و8 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
فرادریا پرواز
1/995/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه 8 دی هتل *4 گاردنیا

هوایی 3شب و4 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
آنیساگشت
950/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور استانبول

هوایی 3شب و4 روز ۱۸ تیر ۱۳۹۶  -  الی  -    ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
فقط سفر
1/080/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور باکو ویژه ژانویه

هوایی 3شب و4 روز ۰۴ دی ۱۳۹۶  -  الی  -    ۱۵ دی ۱۳۹۷
مهرسا گشت
1/100/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور هوایی لوکس کربلا 3 بار در هفته

هوایی 7شب و7 روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۷  -  الی  -    ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
شهر باران
1/350/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور استانبول ویژه بهار

هوایی 7شب و6 روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
مرداس گشت پارسه
1/350/000  تومان اطلاعات بیشتر

بلیط و رزرواسیون هتل دبی 29 خرداد

هوایی 3شب و4 روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
آسمان گشت مازیار
1/350/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور کربلا و نجف

هوایی 6شب و7 روز ۰۷ شهریور ۱۳۹۶  -  الی  -    ۳۰ مهر ۱۳۹۹
برناگشت
1/400/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور ارمنستان ویژه سال نو

هوایی 4شب و5 روز ۲۵ آذر ۱۳۹۶  -  الی  -    ۰۵ دی ۱۳۹۷
اروین گشت
1/525/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور مالزی 7 شب

هوایی 7شب و8 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
ایرسا نود سیر پرواز
1/600/000  تومان اطلاعات بیشتر

آنتالیا پرواز ترک 5 آبان

هوایی 6شب و7 روز ۳۰ مهر ۱۳۹۶  -  الی  -    ۰۴ آبان ۱۳۹۷
اران گشت البرز
1/630/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور زمینی باکو

هوایی 3شب و4 روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
حریم پرواز آسمان
176  دلار اطلاعات بیشتر

**آفر ویژه بانکوک- پاتایا ویژه 5 آذر**

هوایی 7شب و8 روز ۲۹ آبان ۱۳۹۶  -  الی  -    ۰۵ آذر ۱۳۹۷
سایمان سفر
1/780/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور کربلا ویژه عید فطر

هوایی 7شب و8 روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۰۱ تیر ۱۳۹۷
یلداسیرپارسیان
1/790/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور جام جهانی - ویژه 3بازی

هوایی 13شب و14 روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۵  -  الی  -    ۰۶ تیر ۱۳۹۹
آتور ایگل
1/850  دلار اطلاعات بیشتر

فرانسه - اسپانیا

هوایی 8شب و7 روز ۲۵ دی ۱۳۹۶  -  الی  -    ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
آهوان
1/950  یورو اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا

هوایی 6شب و7 روز ۲۷ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
آژانس هواپیمایی قصرپرواز
2/090/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور لبنان

هوایی 7شب و8 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
همادیس گشت
2/100/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور هند دهلی آگرا جیپور

هوایی 6شب و7 روز ۰۱ بهمن ۱۳۹۶  -  الی  -    ۳۰ دی ۱۳۹۷
آساره آسمان آبی
229/500  تومان اطلاعات بیشتر

تور هوایی مستقیم و هفتگی بدروم از تبریز

هوایی 6شب و7 روز ۳۰ تیر ۱۳۹۶  -  الی  -    ۰۴ مرداد ۱۳۹۷
رادسیر
2/350/000  تومان اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا ویژه نوروز 95

هوایی 6شب و7 روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  الی  -    ۱۱ دی ۱۳۴۸
تماشا سیر
2/390/000  تومان اطلاعات بیشتر

خدمات وِیـــزا

نمایش همه
کانادا

کانادا-توریستی

  تومان

لیماک پرواز

چین

چین-توریستی

120  دلار

آریانا مهر باران

سنگاپور

سنگاپور-توریستی

75  دلار

حریم پرواز آسمان

بنگلادش

بنگلادش-توریستی

185  دلار

حریم پرواز آسمان

قزاقستان

قزاقستان-توریستی

140  دلار

حریم پرواز آسمان

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی-توریستی

290  درهم

پارسا گشت

قطر

قطر-توریستی

390  درهم

سرزمین آرزوهای ماد

عمان

عمان-توریستی

330   درهم

سرزمین آرزوهای ماد

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی-توریستی

490000  تومان

یلداسیرپارسیان

عراق

عراق-توریستی

275000  تومان

یلداسیرپارسیان

چین

چین-توریستی

120  دلار

اکسیر گشت سفر

فرانسه

فرانسه-توریستی

1500000  تومان

پرواز آرام آبی

مجله گردشگری

نمایش همه
14  
رودخانه زیبای ماناوگات آنتالیا

رودخانه ماناوگات شگفت انگیزترین رودخانه ترکیه

جاذبه های طبیعی مانند رودخانه ها ، آبشارها ، غارها ، کوه ها و سواحل یکی از علل انتخاب ترکیه برای سفر هستند چرا که این کشور با

11  
کاشان، شهر روشنی و گل ایران

سفر به خانه های تاریخی کاشان

کاشان، شهر روشنی و گل ایران است و پر از خانه‌های تاریخی که تابستان‌ها همین که در آنها راه می‌روی، نسیم خنکی در اتاق‌ها و دالا

11  
باغ موزه گیاه شناسی ، موزه ای زنده

باغ موزه گیاه شناسی الگویی از باغ ایرانی

باغ موزه گیاه‌ شناسی ملی ایران یکی از باغ‌های گیاه‌ شناسی ایران است که در نزدیکی تهران، در منطقهٔ چیتگر در محله آزاد شهر قرار

11  
آبشارهای شوشتر عجایبی هفتگانه

عظمت ریزش آب در آبشارهای شوشتر

آبشارهای شوشتر از آثار تاریخی و دیدنی شوشتر است و شاید بتوان گفت از پرجاذبه ترین آثار منطقه شوشتر می باشد.سدی بر روی رود گرگر

21  
خانه بروجردی ها نفیس ترین اثرتاریخ ایران

خانه بروجردی ها عروس خانه های تاریخی ایران

خانه تاریخی بروجردی ها یکی از زیباترین خانه های تاریخی کاشان است، خانه ای که از نظر طرح و معماری، قدمت، تزئینات و نقاشی گچ بر

16  
پر طرفدارترین جاذبه گردشگری شهر بپو ژاپن

جهنم های پر بخار شهر بپو در ژاپن

جزیره کیوشو به دلیل در برگرفتن کوه آسو فعال ‌ترین آتشفشان کشور ژاپن، از نقاط اصلی فعالیت‌های زمین‌گرمایی در سرزمین آفتاب برشم

17  
جاذبه های گردشگری باکو

جاذبه های گردشگری باکو ، معماری جذاب شهر تاریخی باکو

جاذبه های گردشگری باکو زبانزد اکثریت گردشگران تور باکو و مردم ایران می‌باشند. اماکن دیدنی باکو را می‌توان به دو گروه قدیمی و

16  
کاشان شهر تاریخی اصفهان

اصیل ترین غذاهای شهر کاشان

کاشان یکی از شهرهای تاریخی استان اصفهان است و در تمامی ایام سال، گردشگران داخلی و خارجی را به سوی خود می‌کشاند. اگر قصد سفر ب

24  
کهن ترین آثار تاریخی شهر خمین

شهر خمین زادگاه امام خمینی (ره)

خمین یکی از شهرهای استان مرکزی است که در جنوب این استان و مجاورت شهرهای اراک، محلات، گلپایگان، و الیگودرز واقع شده‌است. شهر خ

تخفیفات ویژه !     تا 30% تخفیف بگیرید فقط با ثبت ایمیل و شماره موبایل

ثبـت نام